Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Onterecht gezien als verzekeringsfraudeur? Dit kun je doen

Verzekeraars zien de lijst met frauderende klanten jaarlijks groeien. Op dit moment staan er circa 18.200 mensen op de zwarte lijst. De gevolgen van een aantekening in dit frauderegister kunnen groot zijn. Niet iedereen wordt terecht aangemerkt als fraudeur. Hoe zit dat en wat als je goede bedoelingen niet worden geloofd door je verzekeraar?

Verzekeraars letten scherp op mogelijk fraude. Dit beleid zorgt ervoor dat er geen onterechte kosten gemaakt worden, wat de gemiddelde premie van de verzekering drukt. De keerzijde is dat verzekerden soms onterecht in het frauderegister belanden.

Redenen voor opname in het frauderegister
Verzekeraars kunnen verzekerden om verschillende redenen op de zwarte lijst zetten. Bijvoorbeeld na het opzettelijk onjuiste informatie opgeven bij een schadeclaim of het afsluiten van de verzekering. Hierbij kun je denken aan onjuiste gegevens over bijvoorbeeld je inkomen, werkgevers of ziektegeschiedenis. Ook het opzettelijk veroorzaken van schade wordt uiteraard gezien als fraude.

Het opzettelijk verbergen of weglaten van informatie kan ook als fraude aangemerkt worden. Denk aan bijvoorbeeld het niet vermelden dat je rookt, terwijl dit wel wordt gevraagd bij het afsluiten van de verzekering.

Wat zijn de gevolgen van een vermelding in het frauderegister?
Verzekerden die in het frauderegister staan, vormen een hoger risico voor verzekeraars. Het gevolg is dat een verzekeringsaanvraag mogelijk niet wordt geaccepteerd, of alleen tegen een hogere premie. Het risico bestaat zelfs dat ook het aanvragen van een lening of ander financieel product lastiger is door de vermelding in het register. De vermelding kan tot acht jaar van kracht blijven.

Onterecht aangezien als fraudeur? Dit kun je doen
Als je onterecht als fraudeur wordt gezien, zijn er een aantal stappen die je kunt ondernemen om van de zwarte lijst af te komen:

 • Overleg met je verzekeraar
  Neem contact op met de verzekeraar die je op de zwarte lijst heeft gezet en vraag uitleg over de reden waarom je op de zwarte lijst staat. Het is mogelijk dat er een vergissing gemaakt is, of dat er onduidelijkheid is over de informatie die je hebt verstrekt.

 • Bewijs je onschuld
  Lever bewijs waaruit blijkt dat je niet schuldig bent aan fraude. Dit kan bijvoorbeeld bewijs zijn van je inkomen, medische informatie of andere relevante documenten. Gaat het om gemaakte schade waar je een claim voor hebt ingediend, ga na of er getuigen zijn die kunnen bevestigen dat de schade is veroorzaakt zoals je al hebt aangegeven.

 • Dien een klacht in
  Indien je van mening bent dat de verzekeraar zich onrechtmatig heeft gedragen, kun je bezwaar maken tegen de opname in het frauderegister. Dit kan kosteloos bij het Klachteninstituut Financiƫle Dienstverlening (Kifid). Het Kifid kan de verzekeraar aansporen om de fraudeverdenking terug te draaien, al is dit geen verplichting.

 • Overweeg juridische stappen
  Een zwaarder middel is het nemen van juridische stappen tegen de verzekeraar die je op de zwarte lijst hebt gezet. Dit kan bijvoorbeeld via een geschilbeslechting of een rechtszaak.

Verzekeraars doen doorgaans grondig onderzoek voordat een verzekerde de status fraudeur krijgt. Ondanks de inspanningen blijkt uit eerdere rechtszaken dat niet iedere beschuldiging gegrond is. Gelukkig zijn er diverse opties om hiertegen in beroep te gaan.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

nemassdeboer maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie