Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Dit verandert er voor het mkb in 2023

Een nieuw jaar betekent vaak nieuwe regelgeving. Voor 2023 is dit niet anders. Zo gaat de vennootschapsbelasting omhoog, de zelfstandigen aftrek omlaag en geldt er een prijsplafond voor relatief kleine energieverbruikers. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij.

Zelfstandigenaftrek nog maar € 5.030
Je komt in aanmerking voor zelfstandigenaftrek als je minimaal 1.225 uur per jaar in je onderneming werkt. Deze aftrek gaat in 2023 met € 1.280 naar beneden en bedraagt dan € 5.030, wat neerkomt op een hogere belasting.

Aanpassing in gebruikelijkloonregeling
Met de gebruikelijkloonregeling geef je jezelf als directeur-grootaandeelhouder (dga) loon. Uit de volgende drie opties moet je het hoogste mogelijke loon kiezen:

  • Een vast bedrag van €48.000
  • Het loon van de meestverdienende gewone werknemer binnen jouw bedrijf
  • 75% (in 2022) van het loon van het meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Vanaf 2023 wordt de laatste optie gewijzigd. Je neemt dan 100% in plaats van 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking als uitgangspunt voor het gebruikelijk loon. Dit moet de belasting op het inkomen van ondernemers en werknemers gelijktrekken.

Vennootschapsbelasting gaat omhoog
In 2023 stijgt de vennootschapsbelasting om twee redenen. Ten eerste gaat de schijfgrens omlaag van € 395.000 naar € 200.000. Een winst tot € 200.000 valt in schijf één, alle winst daarboven valt in schijf twee. Ten tweede gaat het belastingtarief in schijf 1 met vier procent omhoog naar 19%. Het tarief in schijf twee blijft met 25,8% hetzelfde.

Opgave uitbetaling aan derden veranderd
Betaal jij personen die niet bij jou in dienst zijn en die ook niet vanuit een onderneming actief zijn? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een spreker of iemand die kleine klussen uitvoert. De manier waarop je deze uitbetalingen aanlevert bij de Belastingdienst verandert vanaf 1 januari 2023. Meer hierover lees je hier.

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
Leen jij op dit moment meer dan € 700.000 vanuit je eigen bv? Je hebt tot 31 december 2023 de tijd om schulden aan je eigen bv boven die drempel af te lossen. Doe je dit niet, dan ga je hier in 2024 inkomstenbelasting over betalen in box 2. Dit geldt ook voor andere overtollige liquide middelen in je holding voor privébeleggingen. Een leningen voor de eigen woning wordt niet meegerekend voor de drempel.

Veranderingen rondom de oudedagvoorzieningen
Ook rondom je oudedagvoorzieningen verandert een en ander:

  • Vanaf 2023 kun je de fiscale oudedagsreserve (FOR) niet meer verder opbouwen. Meer hierover lees je hier.
  • Het opgebouwde pensioen in je bv met een oudedagsverplichting (ODV) kun je nu alleen binnen vijf jaar na je pensioengerechtigde leeftijd omzetten naar een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. Het kabinet wil dat dit ook nog mogelijk is na die vijf jaar. Als de wet door de kamer komt, zal deze met terugwerkende kracht gelden voor mensen die na 1 april 2017 de AOW-leeftijd + vijf jaar hebben bereikt.

Ook energieplafond voor kleinverbruikers
Als kleinverbruiker kun je gebruikmaken van het energieplafond. Hierbij gelden dezelfde regels als bij het plafond voor particulieren. Verbruik je meer dan 5.000 kuub gas of meer dan € 50.000 kWh elektriciteit en bestaat minimaal 7 procent van je omzet uit energiekosten? Dan kun je mogelijk een beroep doen op de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Meer over de TEK lees je hier.

De middelingsregeling stopt
Heeft jouw bedrijf een sterk wisselend inkomen? In dat geval kun je de middelingsregeling gebruiken om te voorkomen meer belasting betaalt dan nodig. De middeling kan handig zijn als het gemiddelde van 3 jaar lager is dan de belasting over drie losse jaarinkomens. Op 1 januari 2023 wordt de middelingsregeling afgeschaft, al kan er nog wel tot eind 2024 gebruik van maken.

Kantoren moeten verplicht energielabel C hebben
Kantoren vanaf 100 m2 oppervlakte, waarbij minimaal 50% wordt gebruikt als kantoor, moeten vanaf januari energielabel C moet hebben. Je riskeert een boete of sluiting van het pand als je niet aan deze voorwaarde voldoet. Lees hier meer over deze verplichting.

Minimumloon omhoog
Betaal je (een deel) van je personeel het minimumloon? Per 1 januari 2023 moet je het salaris ruim tien procent verhogen. Deze verhoging is onderdeel van het pakket ter ondersteuning van de koopkracht.

Verhoging reiskostenvergoeding
Zakelijke ritten met je privéauto, motor of fiets mag je in 2023 voor 21 cent per kilometer aftrekken van de winst, in plaats van de huidige 19 cent. Deze vergoeding is ook mogelijk voor werknemers die met eigen vervoer van en naar werk gaan of andere zakelijke kilometers maken.

Overdrachtsbelasting bedrijfspanden stijgt
De overdrachtsbelasting voor panden die niet als eigen woning gebruikt worden, stijgt van 8 naar 10,4%. Hier vallen dus ook bedrijfs- en beleggingspanden onder.

Sommige wijzigingen zijn nog niet definitief en wachten op politieke goedkeuring. Tot slot succesvolle zaken in 2023 gewenst!

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

nemassdeboer maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie