Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Stappenplan bij ziekte werknemer

Een zieke werknemer kan grote gevolgen hebben. De kosten bedragen al snel 250 tot 300 euro per dag. Gaat het om een griepje, dan is het nog te overzien. Dit is anders bij langdurige afwezigheid waarvoor een vervanger moet worden aangesteld. Reken dan op een gemiddelde kostenpost van € 400 per dag. Een goede aanpak bij een ziekmelding is van belang. Lang niet iedere werkgever is goed op de hoogte van de te volgen stappen. 

Het gemiddelde ziekteverzuim ligt rond de 4,5 procent, zo blijkt uit cijfers van van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Per 100 werkdagen meldt een werknemer zich 4,5 dag ziek. Over het algemeen is het ziekteverzuim het hoogst in het eerste kwartaal van het jaar en ligt in kwartaal drie het dieptepunt. Over de hele linie is er een stijgende lijn in het ziekteverzuim zichtbaar.


Bron: CBS

Actie ondernemen als werknemers ziek is
Als een werknemer ziek is, moet hij dit aan je doorgeven. Om privacy-redenen mag je niet vragen waar de werknemer last van heeft. Wel mag je nagaan wanneer hij of zij verwacht weer te kunnen werken. Na de ziekmelding is het aan jou om actie te ondernemen. Je moet de ziekmelding binnen zeven dagen doorgeven aan de bedrijfsarts of arbodienst. Tijdens de ziekteperiode heeft de werknemer recht op minstens 70% van het laatst verdiende loon, voor een periode van twee jaar.

Wet Verbetering Poortwachter
Wanneer werknemers een relatief onschuldige griep oplopen, zijn ze vaak snel terug op de werkvloer. Dit kan anders zijn bij bijvoorbeeld een burn-out of een ziekenhuisopname. In dat geval moet je rekening houden met de Wet Verbetering Poortwachter. Als werkgever heb je de plicht de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan werk te krijgen. Dit in overleg met de persoon zelf en de arbodienst of bedrijfsarts. Aangepast werk is hierbij ook een optie.

Stappenplan Wet Verbetering Poortwachter
Je verplichtingen voor de Wet Verbeter Poortwachter beginnen al in de eerste ziekteweek van een medewerker. In onderstaand overzicht geven we schematisch weer welke stappen je verder moet doorlopen. Wanneer de ziekte langer dan zes weken duurt, is het bijhouden van een re-integratiedossier verplicht. Hierin staan afspraken over de re-integratie en het plan van aanpak (stap 3). Daarnaast wordt in het dossier het verloop van de ziekte en de re-integratie bijgehouden. Houd een vinger aan de pols en evalueer elke zes weken met de werknemer hoe de re-integratie verloopt.

Casemanager
In overleg met de werknemer kun je een casemanager aanstellen. Die controleert en begeleidt de uitvoering van het plan van aanpak. Uiteindelijk blijf jij als werkgever wel eindverantwoordelijke voor het dossier.

Maak goede afspraken met de werknemer en leg deze duidelijk vast in een dossier. Wanneer dit niet gebeurt, loop je het risico op een loonsanctie. In dat geval moet je mogelijk maximaal een jaar extra loon doorbetalen. Los van de financiële kant is het voor zowel jezelf als de werknemer prettig om te weten wat jullie van elkaar verwachten.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

nemassdeboer maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie