Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Geldswaardenverzekering dekt meer dan cash

Wordt er in jouw bedrijf vaak contant afgerekend en kan het om grote bedragen gaan? Dan is het zaak zorgvuldig om te gaan met het aanwezige geld. Bijvoorbeeld door het in een kluis op te bergen of naar de bank te brengen. Hoe voorzichtig je ook bent, een diefstal of een beroving valt niet uit te sluiten. Een geldswaardenverzekering dekt dit risico.

De dekking van de geldswaardenverzekering is breder dan geld alleen. Ook gedekte cheques en andere waardepapieren, denk aan erkende cadeaubonnen als VVV bonnen en boekenbonnen, vallen onder de verzekering. Zelfs vals geld valt onder de dekking, mits je het per ongeluk hebt ontvangen. Verlies van bankpassen, creditcards en digitaal geld is niet verzekerd.

Geld in het bedrijf, thuis of bij een medewerker
Geld en waardepapieren zijn verzekerd wanneer ze in je bedrijf, bij je thuis of in het huis van een personeelslid aanwezig zijn. Houd er wel rekening mee dat er toezicht op gehouden moet worden. Is er niemand van het bedrijf? Dan moet het geld opgeborgen worden in een afgesloten en gecertificeerde kluis. Sowieso mag het niet in het zicht van derden liggen.

Dekking tijdens het vervoer
Er zijn maar weinig betere plaatsen om geld veilig te bewaren dan bij een bank. Je moet het er echter wel brengen. Onderweg loop je, hoe klein ook, het risico op diefstal. Tijdens het vervoer zijn het geld en de waardepapieren verzekerd. Dit geldt doorgaans ook wanneer je de waardevolle lading naar huis brengt of vanuit huis richting de bank vervoert.  Los van verdere voorwaarden moet je voor dekking wel in Nederland blijven met de kostbaarheden.

Uitsluitingen op de dekking
Om te beginnen zijn er de standaard uitsluitingen. Gebruik je de kluis niet zoals door de fabrikant of leverancier wordt voorgeschreven? De kans is groot dat de verzekeraar niet uitkeert. Je moet binnen de grenzen van de redelijkheid zo veel mogelijk gedaan hebben om de opgelopen schade te voorkomen. Dit zijn andere uitsluitingen die verzekeraars hanteren:

  • Boetes en dergelijke
    Schade bestaande uit boetes, opgelegde dwangsommen en soortgelijke betalingen die je gedwongen dient te voldoen zijn niet verzekerd.
  • Fraude en oplichting
    Heb je een personeelslid waarvan je wist (of had kunnen weten) dat deze eerder in de fout is gegaan met een al dan niet geslaagde diefstal of een ander vermogensdelict? Bij herhaling is dat voor de verzekeraar voldoende om de schade niet te vergoeden. Wanneer je zelf fraude pleegt gaan de seinen ook op rood en loop je ook nog het risico op een zwarte lijst te belanden.  
  • Natuurrampen en atoomkernreacties
    Het is onwaarschijnlijk dat precies jouw kluis wordt getroffen door een atoomkernreacties. In ieder geval valt het wel onder de uitsluitingen. Ook zaken als gewapend conflicten, oproer, muiterij, aardbevingen en overstromingen zijn reden tot uitsluitsel.

Vervangingskosten voor eigen rekening
Over het algemeen geldt er geen standaard eigen risico bij de geldswaardenverzekering. Als de kluis na braakschade vervangen of gerepareerd moet worden zijn de kosten daarvoor wel voor eigen rekening. Dit geldt ook voor sleutels of elektronische toegangsmiddelen.  

Een kluis is in principe een veilige plek om geld en waardevolle papieren in op te bergen. Wil je helemaal zeker zijn dat je geld safe is? Met een geldswaardeverzekering ga je een stap verder en ben je ook bij verlies of diefstal beschermd. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

nemassdeboer maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie